readme

Op deze site kun je een CSV met catalogusservice record informatie converteren naar een ECK-CS xml formaat.

Een gegenereerd resultaat is als xml-bestand te downloaden van een unieke locatie. Dit bestand blijft tenminste 2 weken beschikbaar op die plek.

Bekijk de voorbeeld spreadsheet voor een uitgebreide uitleg van wat waar ingevuld moet worden.

versies

Na het converteren wordt het resultaat gevalideerd tegen de 2.3 XSD en worden de resultaten getoond.

Een uitgebreide beschrijving van de standaard is te vinden in de v2.3 documentatie op Edustandaard.

De 2.3 versie CSV met prijzen en variabele BTW tarieven wordt aanbevolen. CSV's (met pricevatlow en pricevathigh) kunnen nog een tijdje aangeleverd worden in de 2.2 variant.

CSV formaat

Als de lowercased kolomnaam overeenkomt met 1 van de ondersteunde velden, wordt de waarde meegenomen in de XML. De kolomvolgorde in de CSV heeft geen invloed.

Een aantal velden is multivalued. Geef dit aan door de waarden in de kolom met pipes (|) te scheiden.

Het 2.3 stijl prices veld is speciaal; meerdere prijzen kunnen per kolom meegegeven worden door de kolomtitel te prefixen met "prices", bijv "prices1" of "prices_hoog". De kolomwaarde is vervolgens een combinatie van prijs en BTW tarief, gescheiden door een pipe (|). Voor de valuta wordt de waarde van de "currency" kolom gebruikt. Met andere woorden, via deze tool kunnen prijzen slechts in 1 valuta meegegeven worden.